Toolse loodus- ja linnuala hõlmab Kunda lahe piirkonda seal paiknevate laidude ja luidetega ning roostikuala. Arvukaimateks liikideks on valgepõsk-lagle, tuttvart, suur-laukhani, viupart, sinikaelpart ja lauk. Hinnangute põhjal on Kunda laht oluline rändepeatuspaik rabahanele (6000 is), kühmnokk-luigele (30‒100 p), suur-laukhanele (3000 is), hallhanele (100 is), rääkspardile (200 is) ja soopardile (1-5 p) (Kuus, 2003; Natura standardandmebaas, 2012).

Letipea maastikukaitseala asub Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas. Kaitsealustest linnuliikidest võib siin kohata rukkirääku, ristparti, kassikakku, merikotkast, kühmnokk-luike ja tõmmuvaerast. Letipea on Eestimaa rannikul viimane idapoolseim oluline veelindude rändepeatuspaik, sest edasi tuleb rannale lähemale pankrannik. Nüüdseks on linnukaitsealast saanud maastikukaitseala, millel on suur tähtsus veelindude rändepeatuspaigana. Seal asub ka Põhja-Euroopa suurim rändrahn Letipea Ehalkivi. Suure väärtusega on sealsed rannamaastikud. Tänu toimivale maastikukaitsealale on see kõik seni säilinud ja kaitsealal käib arvukalt turiste.

Ka Lammasmäe lähiümbruses ja Kunda jõel kanuutades võib kohata erinevaid linnuliike. Kevaditi ja sügiseti peatuvad põldudel ja Nugeri turbarabas tuhanded lagled, haned ja sookured. Tähepanelik vaatleja võib hea õnne korral kohata jäälindu, kala- ja konnakotkast, kakulisi ja kullilisi. Tavapäraselt kohtub kanuutaja pardiperedega ja suviti näeb kaldapääsukesi liivakallastesse uuristatud pesade läheduses. Soovi korral saavad kanuutajad kaasa lüüa jõelinnuseirel.