AJALOOMATKAD

Põnevad matkad Lääne-Virumaal – keskmise kiviaja asulapaik Lammasmägi,
Tsemendilinn Kunda, Ranna Viru rajad ja palju muud.


INFO:
Tel: +372 50 13 397
E-mail: info@lammasmae.ee


Keskmise kiviaja asulapaik Lammasmägi 
Kuidas elati Eesti aladel kiviajal? Ja kuidas seda hiljem on uuritud? Jahimaja juurest jalutame Eesti ühele vanemale asulapaigale Lammasmäele. Matkal saab tutvuda väljakaevamiste käigus leitud esemetega (kivikirved, tulekivi jne). Pakume lõkketulel keedetud teed.

Tsemendilinn Kunda 
Kunda ekskursioonil külastame Kunda Tsemendimuuseumit, kus tutvustatakse tsemenditootmise ajalugu ning saab vaadata tuntud Eesti inimeste käejäljendite kogu. Käime ära esimese tsemenditehase varemete juures ning näeme Baltimaade esimest hüdroelektrijaama.

Kihelkonnakeskus Viru-Nigula 
Viru-Nigula ekskursioonil külastame Viru-Nigula koduloomuuseumit, mis asub endises pastoraadihoones. Seal on elanud ka Otto Wilhelm Masing, kes tõi eesti kirjakeelde Õ-tähe. Viru-Nigulas kohtuvad kolm religiooni – külastame luteri kirikut, katoliku Maarja kabeli varemeid ja maausuliste Samma hiit. Võimalik on tutvuda ka Vasta mõisaga.

Ranna Viru rajad 
Kunda Kukerpallimäel püüame näha Soome lahes asuvaid saari, mis enne teist ilmasõda kuulusid Soomele. Kunda rannas räägime siinse piirkonna erilisest kultuuripärandist ehk sõbrakaubandusest Soome saarerahva ja Virumaa eestlaste vahel ning vaatame sellest kõnelevat välinäitust. Edasi sõidame Letipeale, kus asub Ehalkivi, mis on Eesti suurim maapealse osaga rändrahn.